Zelf cosmetica op de markt brengen

Starten met een cosmetica-merk

audit cosmetica

Een eigen cosmeticamerk lanceren? Het is perfect mogelijk, maar zorg ervoor dat uw product aan alle regels voldoet. Het op de markt brengen van een cosmetisch product wordt geregeld door een zeer strenge Europese regelgeving, die tot doel heeft de gezondheid van de consument te beschermen. De belangrijkste stap bij het op de markt brengen van een product, is het waarborgen van de veiligheid ervan. Niet alle ingrediënten mogen zomaar gebruikt worden. De Europese cosmeticaverordening bevat positieve lijsten van ingrediënten waarvan het gebruik beperkt is (kleurstoffen, conserveringsmiddelen, enz.) en een lijst van verboden ingrediënten. Zodra een product op de markt gebracht wordt met een cosmetische claim, moet het aan de relevante wetgeving voldoen. 

De procedure in een notendop

Productinformatiedossier

Om in overeenstemming te zijn met de Cosmeticaverordening, moet u een productinformatiedossier, kortweg PIF, kunnen voorleggen. Dit technisch dossier bevat een waaier aan informatie over het product dat u op de markt wilt brengen, waaronder:

- Een veiligheidsbeoordeling van al uw ingrediënten

- Een risicobeoordeling van het eindproduct

- Het productieproces volgens de Good Manufacturing Practices (inclusief validatie/kwaliteitscontroleprocedures)

- De objectivering van de eigenschappen van het cosmetische product

- De gekende ongewenste effecten (indien van toepassing)

Het opmaken van een PIF is een complexe aangelegenheid, die de nodige kennis vereist. Tenzij u over relevante ervaring in de toxicologie beschikt, is het aangewezen om hiervoor een beroep te doen op een consultant. Opgelet, het is verboden om gegevens van dierenproeven te gebruiken.

Voor ieder cosmetisch product dat op de markt wordt gebracht hoort een "verantwoordelijke persoon" (natuurlijke of rechtspersoon). De "verantwoordelijke persoon" is wettelijk verantwoordelijk. Het is deze persoon die de conformiteit van het product garandeert en die de gevolgen van een eventueel gebrek aan conformiteit op zich neemt.

De "verantwoordelijke persoon" moet de bewaarder zijn van het productinformatiedossier (PIF) en deze, indien nodig, kunnen voorleggen aan de bevoegde autoriteiten van de verschillende landen waar het product op de markt wordt gebracht. De verantwoordelijke persoon kan de distributeur of de producent zijn, afhankelijk van de uitgevoerde partnerschapsovereenkomsten. Weet dat dit een echte juridische verantwoordelijkheid betreft, die duidelijk omschreven is in de Cosmeticaverordening. Ook e-commerce ontsnapt niet aan deze verordening, zelfs niet als de website buiten de Europese Unie wordt gehost.

Registratie, testen en audits

audit cosmetica

Alvorens cosmetische producten op de markt te brengen, moet u de producten registreren bij het CPNP, uw activiteit aangeven bij de FOD Volksgezondheid en de conformiteit van uw productie-installatie met de Good Manufacturing Practices (GMP) garanderen. Laat hiervoor een GMP-audit uitvoeren die u in staat stelt uw naleving tegenover de autoriteiten te verantwoorden en uw procedure in het PIF te detailleren. Organiseer ook een traceerbaarheid van uw grondstoffen.

Afhankelijk van de claims van uw product moet u objectiveringstesten laten uitvoeren (die de effectiviteit van uw product bewijzen). Wees voorzichtig met uw productclaims, ze moeten in het domein van cosmetica blijven (zie DETIC-code). Indien u gebruik maakt van dierlijke derivaten (melk, honing, ...), zal het, in geval van productie in België, ook nodig zijn om dit aan te geven bij de autoriteiten. De verpakking moet voldoen aan de etiketteringsverplichtingen. De bacteriële conformiteit moet door adequate tests gegarandeerd worden. Tot slot zult u ook versnelde verouderings- en Period After Opening (PAO) tests moeten laten uitvoeren. In België zal het ook nodig zijn om te voldoen aan de wetgeving betreffende het gebruik van talen voor de transcriptie van regelgevende informatie op het etiket en een goed begrip van de "functie" van het product.

Laat u adviseren

Het mag duidelijk wezen dat er heel wat komt kijken bij het op de markt brengen van uw eigen cosmeticamerk. Daarom is deskundige bijstand in de meeste gevallen aangewezen. Elders op deze website zijn de relevante consultants en diensten te vinden, zij kunnen u bijstaan doorheen verschillende stappen in het proces.

Naast het advies van een consultant kunt u profiteren van wetenschappelijke en reglementaire ondersteuning, permanente bijwerking, communicatie- en marketingdiensten en ondersteuning op het gebied van duurzame ontwikkeling door u aan te sluiten bij DETIC, de sectorale federatie van de cosmetica-industrie in België: http://www.detic.be/nl/  

Communicatie en marketing omtrent cosmetica

Cosmetica marketingcommunicatie

Voor het opstellen van claims (op basis van objectiveringstesten) wordt sterk aangeraden de deontologische gids van DETIC te volgen: http://www.detic.be/Public/images//pdf-s/reclamecode.pdf 

Deze code wordt gebruikt door de JEP (Jury of Advertising Ethics in case of conflict with a stakeholder). 

 

Meer informatie vindt u op deze websites van de FOD Volksgezondheid: