Spelers in de Belgische cosmeticasector

Overheden en verenigingen 

De FOD Volksgezondheid.De controle-instantie voor de Belgische cosmeticasector is de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze instantie doet aan opvolging van de Europese verordening nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten en aan marktbewaking.   De FOD Volksgezondheid reikt nuttige informatie aan over de productie en het op de markt brengen van cosmetische producten in België: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/schoonheid-esthetiekproducten/cosmetica

DETIC
DETIC is de vereniging die de cosmeticasector in België en het Groothertogdom Luxemburg vertegenwoordigt.  Niet alleen is DETIC woordvoerder van de sector maar de vereniging biedt de aangesloten ondernemingen (exclusief) alle diensten aan die nodig zijn om cosmetica in België op een verantwoorde manier op de markt te brengen.  Het DETIC-dienstenpakket omvat ondersteuning op technisch/regelgevend vlak en inzake duurzame ontwikkeling, alsook prestaties inzake sectorcommunicatie.  In de cosmeticasector zijn de DETIC-leden naar volume goed voor meer dan 90% van de Belgische markt. Meer informatie op: http://www.detic.be/nl/onze-diensten

Cosmetics Europe
Cosmetics Europe is de Europese vereniging van de cosmetica-industrie en heeft haar zetel in Brussel.  Zij fungeert als woordvoerder van de cosmetica-industrie op Europees vlak en verstrekt allerlei diensten op technisch, regelgevend en wetenschappelijk vlak.  DETIC vertegenwoordigt Cosmetics Europe in België. Meer informatie op: https://www.cosmeticseurope.eu/

Cosmetics Consultants Europe
Cosmetics Consultants Europe is een Europese vereniging van consultants die actief zijn in de cosmeticasector en heeft haar zetel in Brussel.  Meer informatie op: https://www.ccecosmetic.org

KBVC 
De KBVC (Koninklijke Belgische Vereniging voor Cosmetologie) is een vakvereniging waarvan de leden cosmetologen zijn en andere personen die begaan zijn met cosmetologie. (www.cosmeto.be

Cosmeticaproducenten en -verdelers

Op de website van DETIC staat een lijst met de aangesloten cosmeticaproducenten en -verdelers. Zie: http://www.detic.be/nl/onze-leden.
De brochure "Belgian Cosmetics" van het Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel bevat een niet-uitputtende lijst van bedrijven die actief zijn in de Belgische cosmeticasector : https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Economic_studies/toral_publication/aa057_sectorale_studie_cosmetic_lr_final.pdf

Consultancy en diensten

Voordat u met cosmetica-activiteiten start in België, doet u er goed aan de brochure en de website van de FOD Volksgezondheid te raadplegen.

 

 

 Volg Belgian Cosmetics op LinkedIn !