Welkom bij Belgian Cosmetics

De Belgische cosmeticasector omvat aan de ene kant alle majors uit de internationale cosmeticawereld en anderzijds een vrij uitgebreid netwerk van KMO’s, waarvan er heel wat aan fabricage tegen maakloon doen.
Met een volume van 2.3 miljard euro is België de 8ste Europese cosmeticamarkt. Die Europese cosmeticamarkt wordt geraamd op 78,6 miljard euro in 2018 en is daarmee de grootste ter wereld.

(Informatie over de Europese markt: https://www.cosmeticseurope.eu/files/4715/6023/8405/Socio-Economic_Contribution_of_the_European_Cosmetics_Industry_Report_2019.pdf)

 

Market 2018

 

Volg Belgian Cosmetics op LinkedIn !